Villkor och betingelser - Familjekalender

Villkor och betingelser

Vilkor

 

Välkommen till Daysi – din familjekalender. Följande villkor är mellan dig som administratör och familjemedlemmar och företaget Daysi ApS (daysi.dk). Detta utgör ett juridiskt bindande avtal som reglerar din användning av “Daysi familjekalender” nedan kallad “tjänsten”, utöver dess programvara, tjänster, tjänst, webbplats etc. Daysi ApS ger dig tillgång till tjänsten under förutsättning att du godkänner Daysi ApS:s villkor, inklusive avtal om sekretessförklaring, missbruk, slutanvändarlicensavtal som gäller enheten.
Kallas gemensamt för “Villkor” som kan ändras från tid till annan, och gäller för din användning av tjänsten. Detta uttryck för service och ansvar reglerar relationen med användare och andra som interagerar med Daysi – din familjekalender. Genom att använda eller komma åt Daysi accepterar du och dina familjemedlemmar dessa villkor.

 

1. Sekretesspolicy

Din integritet och diskretion är mycket viktiga för oss. All information förblir i en sluten krets på våra servrar. Integritetspolicyn är utformad utifrån en användarvänlig metod för att dela din information med dina familjemedlemmar samt information om – vilken information som tillhör Daysi ApS.
Se även vårt avsnitt om Personuppgiftspolicy/GDPR.

 

2.     Användarkonto

För att använda Daysi måste du skapa ett “användarkonto” (administratör). Du kan då skapa relevanta familjemedlemmar, vänner etc. Tjänsten har inget ansvar för att informationen i dina användarkonton är korrekt och uppdaterad. I samband med skapandet måste du välja en åtkomstkod. Åtkomstkoden är personlig och måste behandlas konfidentiellt.

Om du upplever missbruk av antingen åtkomstkod eller användarkonto måste du omedelbart kontakta tjänsten (Daysi ApS), vars kontaktuppgifter finns längst ner i dessa villkor. Som “administratör” måste du vara minst 18 år för att kunna använda tjänsten.

 

3.     Avaktivering, radering av konto

Om du inte längre vill att ditt användarkonto ska vara aktivt har du möjlighet att göra det inaktivt. Avaktiveringen innebär att den inte längre är tillgänglig för medlemmarna på användarkontot. Användarkontot kommer dock fortfarande att vara tillgängligt för administratören för återställning inom 6 månader, om detta inte sker kommer det automatiskt att raderas på tjänstens server.

Daysi ApS förbehåller sig rätten att radera kontot om prenumerationen (betalningen) av tjänsten upphör.

 

4.     Rättigheter

Daysi ApS är ägare till alla rättigheter, inklusive äganderätt, upphovsrätt till “Daysi” – din familjekalender”! Genom att använda, använda eller installera “Daysi” accepterar du dessa “Villkor” och erhåller en icke-exklusiv, återkallningsbar rätt att använda “Daysi”. Användningsrätten är villkorad av att du och dina associerade familjemedlemmar ständigt accepterar de villkor som alltid gäller för användningen av Daysi. Om du eller familjemedlemmar inte kan acceptera dessa “Villkor och villkor” – ska användningen av “Daysi” upphöra omedelbart.

 

5.     Ansvarsbegränsning

Daysi – din familjekalender, görs tillgänglig för nedladdning som den är och finns och i den form den alltid är. Daysi ApS strävar efter att tjänsten alltid ska vara tillgänglig men garanterar inte detta. Daysi ApS kan inte hållas ansvarigt för bristande tillträde, driftstörningar, systemkrascher eller liknande, oavsett om Daysi ApS hade kunnat undvika dessa.

Användningen av “Daysi” sker på användarens (familjens) eget ansvar och på egen risk. Daysi ApS kan inte vid något tillfälle eller i något fall hållas ansvarig för skador för användaren eller användares användning av “Daysi” eller bristande tillgång till tjänsten.

Daysi ApS ansvarar inte för riktigheten eller fullständigheten av information som finns på “Daysi”! Daysi ApS ansvarar inte heller för förluster som uppstår till följd av handlingar eller försummelser som gjorts med stöd av informationen som tillhandahålls av “Daysi”.

Daysi ApS ansvarar vidare under inga omständigheter för det “användarinnehåll” användaren själv skapar i “Daysi”. Detta gäller förluster som uppstår till följd av handlingar eller underlåtelser – handlingar som vidtas med stöd av informationen från “Daysi” eller avsaknaden av sådan.

Daysi ApS kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt förlust, inklusive, men inte begränsat till, följdskador, förlorad inkomst, förlust av data eller andra förluster som användaren eller tredje part lidit.

Om Daysi ApS, trots ovanstående ansvarsbegränsning, blir skadeståndsskyldig är Daysi ApS ansvar vid alla tidpunkter begränsat till ett belopp – motsvarande ½ års teckning.

 

6.     Ändringar av användarvillkoren

Daysi ApS förbehåller sig rätten att ändra “Villkoren”. Om Daysi ApS ändrar dessa villkor kommer du att informeras om detta i ett direkt e-postmeddelande till administratören. Om du inte accepterar de vidarebefordrade reviderade villkoren kommer du inte att kunna fortsätta använda “Daysi”.

 

7.     Ändringar av programvaran för “Daysi”

Daysi ApS kommer då och då – kontinuerligt uppdatera systemet med nya åtgärder och förbättringar.
Oavsett om det gäller förändringar i funktionalitet, design, nya funktioner etc., allt för att förbättra “Daysi” till en av världens bästa familjekalendrar för smartphones.

Användare kommer kontinuerligt att informeras om dessa uppdateringar, som antingen kommer att ske automatiskt. genom “logga in” eller skickas pr e-post. Användare accepterar samtidigt att e-postmeddelanden skickas, antingen informativa eller direkta uppdateringar.

 

8.     Prenumerationsinformation

Daysi är en gratis app utan bindning eller prenumeration och kan användas av upp till 8 familjemedlemmar.
Om du vill uppgradera till Premiumversionen väljer du helt enkelt vilket abonnemang du vill ha och då aktiveras extrafunktionerna helt automatiskt (vanligtvis tar det max 5 minuter)
Betalningen kommer att debiteras via ditt iTunes- eller GooglePlay-konto och förnyas automatiskt inom 24 timmar efter utgången av prenumerationsperioden.


9.     Tvister

Eventuell tvist mellan Daysi ApS och användaren (administratören) ska så långt det är möjligt lösas i godo.
Om ett eventuellt mål inte kan avgöras i godo måste ett mål avgöras av de danska domstolarna. I ett sådant eventuellt fall ska ärendet överlämnas till domstolen i Roskilde.

Om du har ytterligare frågor om vår integritetspolicy, vår praxis för behandling och lagring av dina uppgifter, vänligen kontakta support@daysi.dk

 

Daysi ApS
Gammel Byvej 4b

DK 2650 Hvidovre