Videoguide – Importera avtal från en annan kalender - Familjekalender

Videoguide – Importera avtal från en annan kalender
Importera avtal från andra externa kalendrar

Här hittar du en kort beskrivning av hur du importerar avtal från andra kalendrar – t.ex. Lagsporter, Kampsport etc.